Włoski dla początkujących
i zaawansowanych

Oferta

Włoski dla początkujących i zaawansowanych

Szkoła Języka Włoskiego Meriggiare zaprasza na indywidualne lekcje online (Skype) oraz kursy stacjonarne w Chorzowie. Spotykamy się zawsze w dogodnym dla Ciebie terminie.

Każdą lekcję przygotowuję tylko dla Ciebie, by była ciekawa i dopasowana do celu, który chcesz osiągnąć. Jeździsz na wakacje do Włoch? Chcesz swobodnie pytać o drogę, rezerwować noclegi czy zamawiać jedzenie w restauracji? A może jesteś zakochany we Włoszech tak samo, jak ja i pragniesz lepiej poznać ten piękny kraj? Albo po prostu szukasz partnera do miłej rozmowy po włosku na interesujący Cię temat? Z przyjemnością przybliżę Ci historię i kulturę Włoch, opowiem o włoskich zwyczajach i przysmakach, a przy tym skutecznie nauczę Cię języka. 

Do wyboru pozostają 4 pakiety lekcji

(1 lekcja = 60 minut.):
4 lekcje -
 320  zł
6 lekcji -
 450  zł
8 lekcji -
 560  zł
12 lekcji -
 780  zł

Zapewniam lekcje dopasowane do
Twoich potrzeb i zainteresowań

 • Nauka na różnych poziomach zaawansowania  
 • Lekcje stacjonarne w Chorzowie 
 • Lekcje online przez Skype’a (nie tracisz czasu na dojazd)
 • Przygotowanie do matury z języka włoskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Konwersacje 
 • Zajęcia przygotowujące do wyjazdu wakacyjnego lub służbowego do Włoch
 • Zajęcia przygotowujące do wyjazdu na Erasmusa
 • Korepetycje dla studentów italianistyki 
 • Kursy dla pracowników (wystawiam faktury VAT)
 • Lekcje związane z konkretnym tematem/branżą

Regulamin

Oto kilka zasad i informacji, które uczynią naszą współpracę przyjemniejszą i bardziej efektywną.

Powinieneś zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o odbywaniu lekcji języka włoskiego, bowiem prowadzę lekcję języka włoskiego zgodnie z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z lekcji oznacza, że akceptujesz poniższe postanowienia.

 1. Podmiotem prowadzącym lekcje języka włoskiego „MERIGGIARE” (www.meriggiare.com ) jestem ja, czyli Katarzyna Brol prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Brol Szkoła Języka Włoskiego Meriggiare z siedzibą w miejscowości Chorzów, ul. św. Barbary 13/4, NIP 6272764476, REGON 384454568, tel. 785 395 877, adres e-mail: caterina@meriggiare.com (dalej także „ja”).
 2. Prowadzę lekcje języka włoskiego dla dorosłych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z opisem przedstawionym w zakładce „Oferta” https://meriggiare.com/oferta.
 3. Godzina lekcyjna trwa 60 minut.
 4. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku.
 5. Lekcje stacjonarne odbywają się przy ul. św. Barbary 13/4 w Chorzowie.
 6. Lekcje online wymagają istnienia aktywnego połączenia pomiędzy Twoim narzędziem (komputerem, laptopem, tabletem, telefonem, etc.) a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne.
 7. Lekcje online odbywają się przy użyciu skrzynki mailowej, komunikatora internetowego Skype oraz narzędzia Google Dokumenty. Zanim rozpoczniesz lekcję, upewnij się, że masz dostęp do wszystkich narzędzi i wiesz, jak z nich korzystać.
 8. Nie odpowiadam za niezależne ode mnie błędy lub przerwy w funkcjonowaniu wykorzystywanych narzędzi oraz programów, przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz inne problemy techniczne powstałe z przyczyn niemożliwych do przewidzenia lub uniknięcia. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia lekcji z powyższych przyczyn, odrobimy zajęcia w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając Twoje preferencje godzinowe, chyba że w tym czasie będę prowadziła inne zajęcia.
 9. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywa każda ze Stron we własnym zakresie (tj. w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 10. Materiały dydaktyczne wysyłam w dniu przeprowadzenia lekcji na podany przez Ciebie adres e-mail. Możesz wykorzystywać udostępniane materiały wyłącznie na własny, prywatny użytek.
 11. Skontaktuj się ze mną w celu dogodnego ustalenia terminu / - ów lekcji, przed dokonaniem płatności.
 12. Możemy od razu ustalić terminy wszystkich, wykupionych lekcji albo umawiać się na każdą lekcję indywidualnie, jeśli nie jesteś w stanie z góry wybrać konkretnych terminów.
 13. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, o ile w tym czasie usługa nie zostanie wykonana. Jednakże, z uprawnienia tego możesz skorzystać najpóźniej do 24h przed ustalonym terminem, bowiem po upływie tego terminu, opracuję lekcję dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, a zatem zastosowanie znajdzie wyjątek wskazany w art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach tj. przedmiotem umowy będzie rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zatem, jeśli chcesz odwołać lekcję i przełożyć ją inny dzień, możesz to zrobić bezpłatnie najpóźniej na 24h przed ustalonym terminem. W przeciwnym razie, lekcja odwołana na krócej niż 24h przed ustalonym terminem traktowana jest jako przeprowadzoną (bez możliwości jej przesunięcia oraz bez zwroty ceny). Podobnie, jeśli w ustalonym terminie nie przyjedziesz na zajęcia lub nie będzie Cię na Skype.
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Od dnia 1 stycznia 2021 r. pewne przepisy dotyczące konsumenta w zakresie w szczególności prawa odstąpienia od umowy czy rękojmi za wady co do zasady stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z mojej winy, zobowiązuję się do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając Twoje preferencje godzinowe, chyba że w tym czasie będę prowadziła inne zajęcia.
 17. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 11 nie uda się nam ustalić wspólnie dogodnego terminu do odrobienia zajęć, zobowiązuje się zwrócić Ci opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z mojej winy.
 18. Umowa zawarta pomiędzy nami kończy się wraz z upływem ostatniej lekcji z pakietu i może być odnawiana wielokrotnie poprzez zakup kolejnych pakietów.
 19. Jeżeli ilość odwołanych lekcji przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu, zastrzegam sobie prawo do rozwiązania współpracy z Tobą. Pełna opłata za lekcję powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.
 20. Zapłaty za pakiet lekcji można dokonać przez Internet za pomocą systemu płatności Tpay, za którego funkcjonowanie nie odpowiadam lub tradycyjnym przelewem na poniżej podany numer rachunku bankowego: Katarzyna Brol Szkoła Języka Włoskiego Meriggiare ING Bank Śląski 35 1050 1243 1000 0097 1964 9395
 21. Masz do wyboru cztery pakiety lekcji (1 lekcja - 60 min) oraz określony czas na jego wykorzystanie od daty zakupu:
  • pakiet 4 lekcji (6 tygodni)
  • pakiet 6 lekcji (8 tygodni)
  • pakiet 8 lekcji (10 tygodni)
  • pakiet 12 lekcji (14 tygodni)
 22. Pakiety lekcji nie wykorzystane w ciągu danego okresu czasu (w zależności od pakietu) będą anulowane bez zwrotu pieniędzy.
 23. Cena lekcji obejmuje materiały dydaktyczne.
 24. Fakturę VAT wystawiam na życzenie w ciągu trzech dni roboczych po zaksięgowaniu płatności i przesyłam na adres e-mail.
 25. Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, a w szczególności jeśli lekcja nie odbędzie się z mojej winy lub jeśli masz uzasadnione powody do wniesienia reklamacji związane z jakością przeprowadzonej lekcji. Zgłoszenie reklamacji powinno dotrzeć do mnie na adres wskazany w pkt 1. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis występującego problemu, Twoje dane kontaktowe oraz oczekiwania. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia pisma. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przysługuje Ci całkowity zwrot kosztów poniesionych za lekcję lub możliwość ponownego uczestnictwa w lekcji w najbliższym możliwym terminie. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 26. W ramach korzystania z moich usług, zobowiązany jesteś do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego. Zakazane jest w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszanie w jakikolwiek sposób czyichkolwiek dóbr osobistych, podawanie nieprawdziwych czy cudzych danych osobowych.
 27. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w mojej Polityce Prywatności https://meriggiare.com/polityka-prywatnosci.
 28. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu, w szczególności aby uwzględnić zmiany w produktach, usługach, sposobie prowadzenia działalności czy zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach, zostaniesz o tym odpowiednio wcześniej poinformowany mailowo, o ile będziemy w tym czasie współpracować.
 29. Nie będziesz związany tymi postanowieniami Regulaminu, które ulegną zmianie po zakupieniu przez Ciebie danego pakietu lekcji. Do pakietów zakupionych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zakupu pakietu lekcji.
 30. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 31. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
 32. Wszelkie ewentualne spory starajmy się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to będą one rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.